גיל נגל Summer Camp
אנגלית בלונדון
חוויה לכל החיים.

תוכניה ותאריכים קייטנת גיל נגל

הנחות

לועדי עובדים

בנים

תכניה בנים בוגרי ה'-ו'

תכניה בנים בוגרי ד' 

תכניה בנים בוגרי ג' 

תכניה בנים בוגרי  א'-ב' 

בנות

תכניה בנות בוגרות ה'-ו'

תכניה בנות בוגרות ד'

תכניה בנות בוגרות ג' 

תכניה בנות בוגרות א'-ב' 

תכניה גנים 

מחזור א' 2-19.7.2018  יט' תמוז -ז' אב תשע"ח